Ytteroyane

KUNNGJERING - MELDING OM OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANG