hamnebasseng langt

Kunngjering oppstart arbeid med utbyggingsavtale

Flora_kommune_logo_lite.gifForhandlingar mellom Flora kommune og Tove Endresen Terøy om utbyggingsavtale om anleggelse av veg mv.


I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjerast med dette oppstart av forhandlingar mellom Flora kommune og Tove Endresen Terøy om utbyggingsavtale  om anleggelse av veg mv. Avtalen er ein del av prosjekt Kinnvegen, iht. reguleringsplan 20130109 og endret plan for Kinnveien datert 27.02.14.

Forhandlingane tar sikte på å inngå avtale kor utbyggar, som vil utvikle eigedomen til boligformål, forpliktar seg til å anlegge infrastrukturen.

Framforhandla avtale vil bli lagt ut til offentleg ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 091/09, vedtatt 06.10.09.

Spørsmål eller innspel kan rettast til:
Rolf Bjarne Sund

Epost: postmottak@flora.kommune.no
www.flora.kommune.no
Informasjon og service: 57 75 60 00
Markegt. 51, 6900 Florø