Båtar på hamna

Kunngjering plansak - Offentleg ettersyn