Båtar på hamna

Kunngjering plansaker til offentleg ettersyn