Båtar på hamna

Kunngjering plansaker - utlegging til offentleg ettersyn