Seglbåt med jente

Kunngjering - Søknad om konsesjon og lokalitet for oppdrett av torsk