Ytteroyane

Kunngjering - søknader om oppdrett av torsk aust for Hovden