Ytteroyane

Kurs og opplæring

Brannvesenet driv tilleggstenester som sal av alle typar kurs innan brann og redning til andre kommunar og næringslivet og har ansvar for utarbeiding og øving av kommunal beredskapsplan.

Kurs som vi tilbyr:

 • Røykdykking
 • Røykdykkerundervisning NSO
 • Kjemikaljevern
 • Kurs som er tilpassa dykkar behov
 • Industrivern
 • Brannvernleder
 • Gass
 • Rømningsøvelse
 • Varme arbeider
 • Skumkurs
 • Laglederkurs IUA
 • Strandsanering

Ta kontakt med Eivind Ask 57 75 60 35

Eivind.ask@flora.kommune.no