Båtar på hamna
Turgåer

Kurs: "På fote" - fallførebygging for deg over 65

Gratis kurs. Påmelding innan 18. oktober

24. og 25. oktober kan du få med deg kurset "På fote", om fysisk aktivitet og fallførebygging for deg som er over 65 år.
Kurset vert halde på Flora samfunnshus, festsalen.

Nokre tema for dagane:

  • Årsak til fall og ulukker
  • Fysisk aktivitet og førebygging hos eldre
  • Introduksjon til enkle øvingar og trening
  • Førebygging i kvardagen
  • Ernæring og kosthald for eldre
  • Presentasjon av Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Helse Førde

 

Påmelding med navn og adresse innan 18. oktober til folkehelsekoordinator Elisabeth Solheim, 57 75 61 94, mobil 415 36 129, adr. Markegata 51, 6900 Florø, evt. pr. mail: elisabeth.solheim@flora.kommune.no

Det vert høve til å kjøpe lunch begge dagene. Denne koster kr. 100,- og betalast ved registrering.

Lenkje: Brosjyre med program og påmeldingsslipp.