Skulestart Florø barneskole

Kvalitet og utvikling

Kvalitet og utvikling er ei stabseining under rådmannen som består av ulike faglege rådgjevarfunksjonar, IT-avdeling, Folkehelseavdeling (interkommunalt organisert) og Koordinerande eining.

Avdelinga arbeider innanfor følgjande område:

 • Budsjett og økonomiplan i årshjulet, koordinering og dokumentansvar, samt dokumentansvar for årsrapport
 • Organisasjonsutvikling og oppfølging fagnettverk, med særskilt vekt på skule, barnehage, helse og omsorg
 • Kompetanseutvikling - plan, årshjul – sekretæransvar for Kompetanseutviklingsgruppa
 • Koordinerande eining for brukarsaker etter ny helselov
 • Interkommunal Folkehelseavdeling for 10 kommunar
 • Tilsynskoordinering
 • Samordna inntak barnehage, innskriving av elevar, ressursfordeling og struktur (skule)
 • Kvalitetssikringssystem med prosedyreutvikling og oppfølging
 • Systemansvar for administrativt skule- og barnehagesystem
 • Prosjektarbeid/planarbeid
 • Sakshandsaming /Enkeltvedtak
 • Regions- og fylkessamarbeid
 • IKT prosjekt, planlegging og utvikling, installasjon av programvare, brukarstøtte, drift av telefoniløysing, it-løysingar, serverar, nettverk, pcar og skrivarar. Oppfølging it-arbeid, skule/elevnett

Utviklingssjef:
Anders J. Moen
Tlf. 57 75 61 98
Mob.tlf. 41 53 01 08
e-post: anders.moen@flora.kommune.no

Leiar IT-avdelinga:
Kari Støfringsdal
Tlf. 57 75 61 70
Mob.tlf. 41 53 49 30
e-post: kari.stoefringsdal@flora.kommune.no

Leiar Folkehelseavdelinga:
Elisabeth Solheim
Tlf. 57 75 61 94
Mob.tlf. 97 52 58 14
e-post: elisabeth.solheim@flora.kommune.no

Leiar Koordinerande eining:
Trude R. Gulbranson
Tlf. 48 08 05 37
Mob.tlf. 48 08 05 37
e-post: trude.gulbranson@flora.kommune.no