Båtar på hamna

Lag Kinn kommune sitt kommunevåpen!

Bli med og lage kommunevåpenet til den nye kommunen vår!

Frist for innlevering av forslag er 10. desember.

Sjå Nye Kinn kommune si heimeside for meir informasjon, og filmen for gode tips og inspirasjon!