Båtar på hamna

4H-klubbar Bonde-, bygdekvinne og fiskarlag
Båtforeiningar Funksjonshemma-/helseforeiningar
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus Idrettslag, tur- og friluftslag
Kor, korps og musikkgrupper Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Pensjonistlag Sanitetsforeningar
Skyttarlag Speidarorganisasjonar
Teater, kunstlag o.l. Ungdomslag, klubbar, barne- og ungdomsorganisasjonar, innvandrarorganisasjonar
Ymse

Viser 10 tilfeldig utvalde

For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Svardal Sanitetsforening

Kategori
Sanitetsforeningar
Kontaktperson
Elisabeth Ellingsund
Telefon
57 74 47 92

FSK – Old boys

Kategori
Idrettslag, tur- og friluftslag
Kontaktperson
Stig Nybø
Telefon
57 74 14 01

Barnemisjonen Sakkeus

Kategori
Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Kontaktperson
Ruth Johannessen
Telefon
57 74 82 92

Flora Amnesty International

Kategori
Ymse
Kontaktperson
Inger Alsaker
Telefon
97 74 89 87
E-post
ingeralsaker@yahoo.no
Nettside
www.amnesty.no

FTKKF-Tamilske Kvinnelag

Kategori
Ymse
Kontaktperson
Kumar Stell Puthisigama
Telefon
57747531
E-post
yizna-mahaboob@yahoo.no

Stavang Bygde- og grendalag

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Hildur Sørdal
Telefon
41408279
E-post
hkhs@hotmail.com

Bygdelaget Havglimt

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Ingrid Reksten
Telefon
41 55 47 40
Nettside
www.havglimt.no

Rognaldsvåg, Kinn, Reksta Grendautval

Kategori
Grenda- og bydelsutval, grendalag, grendahus
Kontaktperson
Steinar Bendiksen
Telefon
91341064
E-post
steinar@skussbat.no

Norddalsfjord skyttarlag

Kategori
Skyttarlag
Kontaktperson
Vidar Midtbø

Bru Diakonatutvalg

Kategori
Misjonsforeiningar, søndagsskular o.l.
Kontaktperson
Anders Tyvold
Telefon
57 74 85 07
E-post
anders.tyvold@c2i.net