Ytteroyane

Landbruk

I Flora kommune er landbruksavdelinga ein del av plan og Samfunn.

Landbrukskontoret er den kommunale landbruksforvaltinga og fattar uttale og vedtak etter særlova i landbruket.

Landbrukskontoret administrerer dei ulike tilskotsordningane og velferdsordningane og bidreg til å setje jordbruksavtala ut i praksis.

Meir informasjon om desse ordningane finn du i menypunkta under dette temaet.