Båtar på hamna

Landskonferanse for stadutvikling 2009 "DET BLENKJER"