Båtar på hamna

Ledig lærarstilling ved Eikefjord barne- og ungdomsskule

Søknadsfrist 16.12.11

eikefjord vignett liten[ 1]Eikefjord barne- og ungdomsskule har ledig vikariat frå 01.01.2012 for pedagog i inntil 50 % stilling. Det kan verte sjanse for fast tilsetjing.

Arbeidsområde: 1. klasse.

Vi oppmodar menn til å søkje.

Eikefjord skule nyttar intervju ved tilsetjing.

Kontakt rektor Torleik Stegane, for nærare opplysningar.
torleik.stegane@flora.kommune.no

Tlf.: 57 75 62 60 eller 91 87 41 81

Elektronisk søknadsskjema finn du her.