Ytteroyane

Ledig stilling: Avdelingsleiar ved Bu og miljøtenesta

Omsorgstenesta i Florø søkjer engasjert leiar som vil ha ein spennande, meiningsfull og utfordrande jobb.

Bu og miljøteneste Skridsholgate 7/9 og 13

  • Avdelingsleiarstilling
  • 100% stilling frå snarast

Krav til stilling:

• Sjukepleiar/ vernepleiarutdanning
• Imøtekommande og serviceinnstilt
• Fleksibel og løysingsorientert
• Gode samarbeidsevner
• Gode datakunnskapar

Gjerne med:

• Vidareutdanning i leiing eller ha leiarerfaring, den som blir tilsett må delta på leiaropplæring
• Saksbehandlings erfaring
• Kjennskap til Cos Doc, Uniqe og Min vakt

Ynskjer du meir utfyllande informasjon om stillinga kan du ta kontakt med fagleiar Anita Solvang på tlf. 41 53 49 38 eller fagleiar Elisabeth Normann Leversund på tlf. 41 53 49 22.

Søknadsfrist 20.08.2013

Søk elektronisk på vår side for ledige stillingar.