hamnebasseng langt

Ledig stilling: Brannkonstabel, deltid, hovudstasjon i Florø

Flora brannvesen har ledige stilling som deltids brannkonstabel ved hovedstasjon i Florø.

Søkjar til stillinga bør være mellom 20 og 30 år. Det er en fordel med fagbrev innen et praktisk yrke, gjerne innen brann, redning og førstehjelp, men dette er ikkje påkreva.
Søkjar må være villig til å ta dei kurs som brannsjefen pålegg.

Søkjar må bu og ha sitt daglige virke i Florø. Ved alarm skal en normalt kunne møte på brannstasjonen innen 4 minutt på dag og 6 minutt på natt. Søkjar må ha sertifikat for tunge kjøretøy, eller være villig til å ta dette innen 12 måneder etter tilsetting, for eigne kostnader.

Ved tilsetting vil det bli forlanga helseattest som ikkje er eldre enn 12 mnd. Det vil bli stilt krav til bestått fysisk test for røykdykker ved tilsetting. Du må vise til at du har fast jobb, eller vil få fast jobb, der arbeidsgjevar godtek at du stiller på utrykkingar i arbeidstida.

Den som blir tilsett skal være reserve for brannkonstablar som er på etablert vakt og skal gå inn på vaktlag under sjukdom og liknande. Når ein brannkonstabel sluttar vil ein reserve rykke opp og inngå i etablert vaktsystem.

Stillinga følgjer eige lønnsregulativ. Forøvrig gjeld vanlige kommunale tilsettingsvilkår som framgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Spørsmål kan rettast til brannsjef Magne Igland på 57 75 60 34 / 95 81 54 42 eller varabrannsjef Eivind Ask på 57 75 60 35 / 41 54 14 71.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 31.10.2013