Seglbåt med jente

Ledig stilling: Elektrikar - Gruppe L

Ved Teknisk Drift er det ledig stilling som elektrikar for snarleg tilsetting. Hovudarbeidsområdet for ledig stilling er innan fagområdet vassverk, pumpestasjonar for avløp, varslingsanlegg, veg og gatelys.

Det må påreknast vaktteneste i samband med vatn- og avlaupsanlegg.

Ønska kvalifikasjonar:

  • Montørsertifikat gr. L
  • Erfaring innan fagområdet drift- og vedlikehald av anlegg.
  • Gode kommunikasjonsevner.

Tilsetjingsvilkår:

  • Tilsetjings- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
  • Prøvetid på 6 mnd. med 14 dagar gjensidig oppseiingsfrist
  • Den som vært tilsett må legge fram legeattest av nyare dato
  • Den som vært tilsett må ha sertifikat for bil KL.B
  • Løn etter avtale
  • Vaktteneste vert godtgjort særskilt

For nærmare opplysningar om stillinga, ta kontakt med tenesteleiar Reidulf Refsnes, tlf. 57 75 60 00 eller mobil 41 53 01 20.

Elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 18.10.13