Skulestart Florø barneskole

Ledig stilling: Furuhaugane omsorgssenter - 2 helsefagarbeidarar/helgestillingar

Furuhaugane Omsorgssenter

 • 2 x 100 % fast helsefagarbeidersstilling
 • Vi har ledig helgestillingar og treng fleire ringevikarar. Ufaglærte, helsefagelevar og sjuke-/vernepleiestudentar kan søkje

Vi er ein somatisk institusjon med 2 avdelingar og til saman 51 senger. I tillegg har vi kjøkken, aktivitetsstove, frisør og reinhaldsavdeling. Vi fokuserer på aktivitet, trivsel, rehabilitering, lindring, avlasting, vurdering og behandling.  Vi har familie/palliativt rom, KAD senger, korttids og langtidsopphald. Vi har fokus på tverrfagleg samarbeid, og har tilsynslege 3 dagar for veka. På Furuhaugane får du i tillegg engasjerte kollegaer og eit godt mangfaldig fagmiljø.

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • Personlege egenskaper vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Årsturnus
 • Fadderordning for nytilsette
 • God pensjonsordning
 • Kompetanse lønnsstige
 • Legger til rette for videreutdanning og personleg utvikling i jobben
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon

Helsefaglærlingar som blir ferdigutdanna i 2019/2020 kan også søkje.

For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Grete Apalseth tlf. 989 07 554.

Ved tilsetting må alle legge fram politiattest.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 06.10.2019.