Ledig stilling: Furuhaugane omsorgssenter - 2 helsefagarbeidarar/helgestillingar

Furuhaugane Omsorgssenter

 • 2 x 100 % fast helsefagarbeidersstilling
 • Vi har ledig helgestillingar og treng fleire ringevikarar. Ufaglærte, helsefagelevar og sjuke-/vernepleiestudentar kan søkje

Vi er ein somatisk institusjon med 2 avdelingar og til saman 51 senger. I tillegg har vi kjøkken, aktivitetsstove, frisør og reinhaldsavdeling. Vi fokuserer på aktivitet, trivsel, rehabilitering, lindring, avlasting, vurdering og behandling.  Vi har familie/palliativt rom, KAD senger, korttids og langtidsopphald. Vi har fokus på tverrfagleg samarbeid, og har tilsynslege 3 dagar for veka. På Furuhaugane får du i tillegg engasjerte kollegaer og eit godt mangfaldig fagmiljø.

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • Personlege egenskaper vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Årsturnus
 • Fadderordning for nytilsette
 • God pensjonsordning
 • Kompetanse lønnsstige
 • Legger til rette for videreutdanning og personleg utvikling i jobben
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon

Helsefaglærlingar som blir ferdigutdanna i 2019/2020 kan også søkje.

For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Grete Apalseth tlf. 989 07 554.

Ved tilsetting må alle legge fram politiattest.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 06.10.2019.

24. september 2019 Henrik Ulriksen