Ytteroyane

Ledig stilling - Lærar ved Innvandrarsenteret

Med atterhald om godkjenning frå bystyret vert det ledig 100% fast stilling som lærar ved KF Innvandrarsenteret, avd. Vaksenopplæringa (VO).
Stillinga er ledig frå 1. januar 2016.
Søknadsfrist: 04.12.15

Vi søker lærar til norskundervisning for vaksne innvandrarar.
I tillegg kan det bli aktuelt å undervise i grunnskulefag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag).

Vi søker lærar med godkjent utdanning. Norsk som andrespråk og fleirkulturell forståing er ønskjeleg. Det er ein fordel med erfaring frå undervisning av slike grupper.

For spørsmål om stillinga, kontakt Siri Søreide Jansen: SiriSoreide.Jansen@flora.kommune.no  tlf 480 13 152.

Krav til kompetanse
Godkjent lærarutdanning

Søknad sendast
Elektronisk søknadsskjema.
Du treng ikkje legge ved vedlegg på søknaden. Dette vil vi evt be om på eit seinare tidspunkt.