hamnebasseng langt

Ledig stilling: Musikkterapeut 50% stilling - omsorgstenesta

Ønskjer du å vere med å vidareutvikle musikkteraperapeuttilbodet i omsorgstenesta, så har vi no ledig 50% stilling, i tillegg til ressursen vi allereie har.

Stillinga sine arbeidsoppgåver vil være:

  • Meiningsfulle og målretta musikkaktivitetar både individuelt og for grupper
  • Skriftlege gjeremål og metodar i arbeidet 
  • Rettleie medarbeidarar i høve til musikkaktivitetar
  • Fagansvar kultur og helse /miljøbehandling

Kvalifikasjonskrav

Relevant musikkterapeutisk utdanning på høgskule/universitetsnivå, søkjarar med anna relevant utdanning vil også bli vurdert.

Andre kvalifikasjonar

  • IT kunnskapar
  • Erfaring frå liknande arbeid
  • Personlege eigenskapar som kreativitet og løysingsorientering vert tillagt stor vekt

Meir informasjon

Informasjon om stillinga får du ved å ta kontakt med pleie- og omsorgssjef Ragnhild Holm tlf. 99028739 eller fagleg leiar Stine Hovland tlf. 41534937.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er sett til 16.10.2017.