Båtar på hamna

Ledig stilling - rektor

Ved Krokane skule er det ledig stilling som rektor frå 01.08.2011

Krokane skule er ein 1- 7 skule med om lag 230 elevar og 30 lærarar. Skulen har eit godt lærings- og arbeidsmiljø, og legg vidare vekt på å være pådrivarar for godt oppvekstmiljø.

Vi ønskjer at du er ein målretta og initiativrik person med erfaring frå leiing, pedagogsikk utviklingsarbeid, administrasjon og økonomistyring. Du treng godkjent undervisningskompetanse med minimum 3 års erfaring frå skuleverket.

Vidare at du:

  • Set eleven i fokus
  • Er ein tydeleg og løysingsfokusert leiar
  • Har gode evner til kommunikasjon og samarbeid, ansvarleggjering og delegering
  • Er fagleg oppdatert. Kreativ og engasjert
  • Er lyttande og støttande
  • Jamn over ha godt humør

For nærare opplysningar, ta kontakt med:
Kommunalsjef Guri Langaas, tlf 41530113 , eller rektor Bjørg Aslaksen, tlf. 48080563

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist  1. mars 2011