Båtar på hamna

Ledig stilling: Rektor/styrar - Solheim skule og barnehage

Det vil frå snarast bli ledig stilling som rektor og styrar for Solheim skule og barnehage i Norddalsfjord.

Solheim skule og barnehage har for tida 13 elevar og 5 barnehagebarn. Frå januar vert det 8 barn i barnehagen.

Vi ønskjer at du som søkjer:

 • er ein målretta og initiativrik person
 • har leiarerfaring
 • har arbeidd med pedagogisk utviklingsarbeid
 • har erfaring med administrativt arbeid
 • har erfaring med endrings- og utviklingsarbeid
 • har godkjent undervisningskompetanse og erfaring frå skuleverket
 • eventuelt har tilleggsutdanning innan leiing og administrasjon

Vidare at du:

 • Set barnet/eleven i fokus
 • Er ein tydeleg og løysingsfokusert leiar
 • Har gode evner til kommunikasjon og samarbeid, ansvarleggjering og delegering
 • Er fagleg oppdatert, kreativ og engasjert
 • Er lyttande og støttande

Vilkår:

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår, inklusive leiaravtale.

Flora kommune ønskjer å være representativ for mangfaldet i befolkninga. Alle kvalifiserte kandidatar vert oppmoda om å søkje stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

Kontaktpersonar: kommunalsjef Guri Langaas, tlf. 41 53 01 13 eller personalsjef Trond Ramstad Olsen, tlf  41 53 01 12.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 28.10.2013