Skulestart Florø barneskole

Ledig stilling: Sjukepleiarstilling, heimeteneste Eikefjord

Heimeteneste Eikefjord

 • 80 -100 % fast sjukepleiarstilling på natt ledig frå snarast

Heimetenesta Eikefjord har base på Allhuset i Eikefjord, og yter heimetenester til innbyggarane i omsorgsbustader og bygdene i området. På arbeidsplan er det 2 på nattevakter. Vi fokuserer på aktivitet, trivsel og rehabilitering, og har fokus på tverrfagleg samarbeid. I tillegg får du engasjerte kollegaer og eit godt mangfaldig fagmiljø.

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • Personlege egenskaper vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Årsturnus
 • Fadderordning for nytilsette
 • God pensjonsordning
 • Kompetanse lønnsstige
 • Legger til rette for videreutdanning og personleg utvikling i jobben
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon

Ynskjer du meir utfyllande informasjon om stillinga kan du ta kontakt med avdelingsleiar Edith Aarebrot Madsen på tlf.41 53 49 23.

Ved tilsetting må du framlegge politiattest.

God pensjonsordning i KLP og gode lønsvilkår.

Elektronisk søknadsskjema.Søknadsfrist er 16.10.2019