Seglbåt med jente

Ledig stilling som avdelingsleiar ved Omsorgstenesta

Omsorgstenesta i Florø søkjer engasjert leiar som vil ha ein spennande, meiningsfull og utfordrande jobb.

 Avdelingsleiar 100% stilling ved Bu og miljøteneste Skridholgate 7/9 og 13.

Krav til stillinga:

  • Sjukepleiar / vernepleiarutdanning
  • Imøtekommande og serviceinnstilt
  • Fleksibel og løysingsorientert
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode datakunnskapar

Gjerne med:

  • Vidareutdanning i leiing eller ha leiarerfaring, den som blir tilsett må delta på leiaropplæring
  • Saksbehandlings erfaring
  • Kjennskap til Cos Doc, Uniqe og Min vakt

Ynskjer du meir utfyllande informasjon om stillinga kan du ta kontakt med pleie og omsorgssjef Robert Kalsvik på mobil 41 53 49 10, eller Stine Hovland fagleiar personale på mobil 41 53 49 37.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 21.10.2013