Ytteroyane

Ledig stilling som kontorsekretær/administrasjonskonsulent Florø barneskole

Søknadsfrist 04.11.2011

Det er frå snarast  ledig ei 100% stilling som kontorsekretær/administrasjonskonsulent ved Florø barneskole. Florø barneskole er ein arbeidsplass med 75 tilsette.

Sentrale arbeidsoppgåver er: Sentralbord, kundehandsaming, vikarordning, arkivering, post og databruk.
Vi ønskjer ein person som er utadvent og som kommuniserer godt munnleg og skrifteleg. Det er ynskjeleg med utdanning innan administrative fag og/eller erfaring med merkantilt arbeid og personalhandsaming.
 
Løn etter gjeldande tariffavtale.
 
Spørsmål til stillinga rettast til rektor Øyvind Knapstad på telefon 57756340.
Søknad på elektronisk søknadsskjema  finn du her