Ytteroyane

Ledig stillingar: Omsorgstenesta

Furuhaugane omsorgssenter

  • 100% helsefagarbeidarstilling, 20% av stilling er timebank

Gjerne med vidareutdanning eller interesse for geriatri, rehabilitering, palliasjon og psykiatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Anja Korneliussen tlf. 41 53 49 15.

Heimeteneste Havrenes

  • 100% sjukepleiarvikariat frå snarast t.o.m. 31.10.2018
  • 100% fast sjukepleiarstilling frå snarast

Gjerne med vidareutdanning eller interesse for akutt sjukepleie, rehabilitering, geriatri, palliasjon eller psykiatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Herdis Hauge Book tlf. 41 53 49 36.

Flora omsorgssenter 

  • 100% sjukepleiar- / vernepleiarstilling frå snarast

Gjerne med vidareutdanning eller interesse for geriatri, demens eller psykiatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Janne Berstad tlf. 41 53 49 24.

Støttekontakt

  • Oppdrag på 2-7 timar per veke

Vi ynskjer kontakt med deg som er frå 18 år og oppover som kan tenke deg å være støttekontakt 2 - 7 timar per veke i bu- og miljøtenesta vår. Dei som treng støttekontakt er frå 8 til 70 år og aktivitetar kan vere følgje til kulturarrangement, turkamerat eller den gode samtalen i eigen heim.

For meir informasjon kontakt meiransvarleg Linda Lundebrekke tlf. 45 97 08 06.

Furutun avlastningsbustad

  • Helgestillingar

Vi søkjer deg som vil arbeide annankvar helg. Du må ha helsefag eller høgskuleutdanning innanfor helse og sosialfag eller vere under utdanning. For meir informasjon kontakt meiransvarleg Linda Lundebrekke tlf. 45 97 08 06.

Felles for sjukepleiarstillingane

Sjukepleiarstudentar som blir ferdigutdanna i desember 2017 kan også søkje. Ved tilsetting må alle fremlegge politiattest.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 14.09.2017.