Båtar på hamna

Ledig vikariat ved Eikefjord barne- og ungdomsskule

For snarleg tilsetting her vi ledig lærarvikariat i 100% stilling fram til 31.07.2018. Vikariatet kan bli forlenga.

Stillinga er lagt til ungdomstrinnet med faga engelsk, norsk, krle og samfunnsfag. Stillinga har kontaktlærarfunksjon.

For meir informasjon kan du kontakte: Eikefjord skule v/rektor Heidi Humlestøl Aasen, tlf. 57756262 eller e-post: heidihumlestol.aasen@flora.kommune.no.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist: 30. desember 2016.