Fleire ledige stillingar, faste og vikariat. Søknadsfrist 20.02.2011

Ledige stillingar i omsorgstenesta

Fleire ledige stillingar, faste og vikariat. Søknadsfrist 20.02.2011

Vi treng nye medarbeidarar i omsorgstenesta. Ynskjer du ein meiningsfull og utfordrande jobb ynskjer vi å høyre frå deg. Vi kan tilby både faste stillingar og vikariat.


Avd. Bu- og miljøteneste

Miljøarbeider 50% fast stilling
Grunna totaliteten i tiltaket vil det berre vere aktuelt å tilsetje mannleg søkjar.
Kompetansekrav: Fagarbeider omsorg eller hjelpepleier.
Arbeidsterapeut 100 % fast stilling
Stillinga er knytt til dagtilbodet på Miljøhuset og er mellom anna sentral i høve drifta av Sogn og Fjordane Gjenvinning AS.
Kompetansekrav: Fagarbeider innan mekaniske fag, byggfag eller anna utdanning og/eller realkompetanse. I tillegg til generelt kompetansekrav vert det stilt krav om sertifikat for motvektstruck.
Nærare informasjon om stillingane kontakt avd.leiar Lasse Seim, tlf. 57 75 62 50/ 41 53 49 43

Avd. Bu- og miljøteneste

Helgestillingar
Støttekontaktar 2 - 4 timar per veke.
Vi treng både unge og godt vaksne kvinner og menn.
For nærare informasjon kontakt Ingrun Gram tlf. 57 75 62 25


Avd. Heimeteneste Havreneset

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) 8 - 12 timar per veke.
For nærare informasjon kontakt avd.leiar Hardis Hauge Book, tlf. 57 75 69 32


Avd. Furuhaugane Omsorgssenter

Sjukepleiar vikariat 80% på korttidsavdeling, ca 1 år frå 14.06.2011
Sjukepleiar vikariat 80% på langtidsavdeling, ca 1 år frå 14.06.2011
For begge stillingane: todelt turnus med arbeid kvar tredje helg.
For nærare informasjon kontakt avd.leiar Helen Skulburstad, mob.nr. 41 53 49 16 eller Kari Sandvik mob.nr. 48 08 05 44


Avd. Flora Omsorgssenter

Sjukepleiar fast 75%
For nærare informasjon kontakt avd.leiar Janne Berstad mob. 41 53 49 24 eller Margot Hansen mobil 41 53 49 23


Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist for alle stillingar 20.02.2011

7. februar 2011