Seglbåt med jente

Ledige stillingar i Omsorgstenesta

Omsorgstenesta søkjer nye medarbeidarar. Søknadsfrist 12.12.2011.

 

Omsorgstenesta søkjer nye medarbeidarar som ønskjer ein spanande, meiningsfull og utfordrande jobb. Vi tilbyr faste stillingar og vikariat.

 

Ved Furuhaugane omsorgssenter, korttidsavdelinga:

- Off. godkj. Sjukepleiar, 100 % stilling, ledig frå 01.01.2012.

For informasjon kontakt avd.leiar Helen Skulbørstad, mobil 41 53 49 16

Ved Bu- og miljøteneste 2:
-  Vernepleiar 100 % stilling frå 01.01.2012
-  Fagarbeidar med vernepleiekompetanse 100 % , frå  01.01.2012
-  Fagarbeidar 100 % vikariat på natt fram til 19.08.2012
-  Vernepleiar/ fagarbeidar/ studentar. Ledige faste helgestillingar.
F
or informasjon kontakt avd.leiar Ingrun Gram, mobil 41 53 49 14


Ved Heimeteneste Krokane:

-  Sjukpleiar, 50 % vikariat, fram til 18.08.2012

-  Sjukpleiar, 60 % vikariat, fram til 18. 08.2012

-  Sjukpleiar, 75 % vikariat, fram til 31. 12.2012

-  Sjukpleiar/ fagarbeidar/ studentar, faste helgestillingar.
For meir informasjon kontakt avd.leiar Nina Helgheim, mobil 41 53 49 36

 

Felles:

Søkjarane må ha relevant helse- og sosialfageleg høgskuleutdanning og/eller fagutdanning i høve ulike stillingar.
Politiattest ved tiltreding.
Førarkort kl. B for arbeid i Bu-og miljøteneste og Heimetenesta.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist 12.12.2011