Ytteroyane

Ledige stillingar i Omsorgstenesta

Omsorgstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som vil ha ein meiningsfull og utfordrande jobb. 

Heimeteneste Havrenes:

  • 100% sjukepleiarstilling frå 01.01.2015
  • 100% sjukepleiarstilling frå 01.01.2015
  • 100% helsefagarbeidarstilling frå 01.01.2015

Krav til stillingane: Vidareutdanning i diabetes, geriatri, demens, akutt sjukepleie og psykiatri. Førarkort. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Herdis Hauge Book,  tlf. 41 53 49 37.


Furuhaugane Omsorgssenter, korttidsavdelinga

  • 50% sjukepleiar stilling frå 01.01.2015

Søkjar må gjerne ha vidareutdanning eller interesse for lindrande behandling, akutt sjukepleie og geriatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Helen Skulbørstad, tlf. 41 53 49 16.


Vi har og ledig helgestillingar for sjukepleiestudentar og helsefagelevar til institusjon, Heimeteneste og bu og miljøavdelingane våre.

Ta kontakt med fagleiar Stine Hovland om du ynskjer meir informasjon, tlf. 41 53 49 37

Elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er 08.12.2014