Ytteroyane

Ledige stillingar i omsorgstenesta

Omsorgstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som vil ha ein meiningsfull og utfordrande jobb.
 
Flora  omsorgssenter 
 • 2 x 100% fast sjukepleiar/ vernepleiarstilling, ledig frå snarast
 
Furuhaugane omsorgssenter
 • 2 x 100% fast sjukepleiarstilling i 3-delt turnus, ledig frå snarast
 • 1 x 100% langtidsvikariat i 3-delt turnus, ledig for sjukepleiar
 
Heimeteneste Eikefjord
 • 2 x 100% fast sjukepleiarstilling i 3-delt turnus, ledig frå snarast
 
Heimeteneste Havreneset
 • 100% langtidsvikariat ledig for helsefagarbeider, frå snarast til 01.09.2019
 
Personlege eigenskapar:
 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert 
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • "Stå på vilje" og personlege eigenskapar vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 
Vi tilbyr:
 • Årsturnus
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon
 
Sjukepleiarstudentar som blir ferdigutdanna i 2018/2019 kan også søkje.Ved tilsetting må alle legge fram politiattest.
 
Søknadsfrist er 05.10. 2018.