Seglbåt med jente

Ledige stillingar i Pleie- og omsorgstenesta

   Søknadsfrist 01.11.2011.

Konsulentstilling i Fellestenesta
100 % vikariat ledig frå 20.11.2011 tom 19.11.2012

Krav til konsulentvikariatet:
 • Helse og sosialfagleg høgskuleutdanning
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode datakunnskap
 • Erfaring frå saksbehandling
 • Erfaring frå prosjektjobbing
 • Erfaring frå IA arbeid
Avdelingsleiar langtidsavdeling Furuhaugane Omsorgsenter
100 % fast stilling frå 01.01.2012
 
Avdelingsleiar pleieavdeling ved Flora Omsorgsenter
100% fast stilling frå 01.04.2012
 
Krav til avdelingsleiarstillingane:
 • Off.godkjent sjukepleiar
 • Vidareutdanning i leiing eller leiarerfaring
 • Fleksibel, løysingsorientert og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode datakunnskap
 • Erfaring frå saksbehandling
 
Generelt:
Løn etter sentrale og lokale avtalar, og kompetanselønsystem. God pensjonsordning. 
Ynskjer du meir utfyllande informasjon om stillingane kan du ta kontakt med pleie og omsorgsleiar Norunn Stavø på mobil 41 53 61 20 eller Stine Hovland fagleiar personal på mobil 41 53 49 37 .
 
Elektronisk søknad

Søknadsfrist 01.11.2011.