Båtar på hamna

Ledige stillingar: Omsorgstenesta

Omsorgstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som vil ha ein meiningsfull og utfordrande jobb. 

Furuhaugane Omsorgssenter , korttidsavdelinga

  • 80 % sjukevikariat for sjukepleiar frå snarast tom 01.09.2015
  • 50 % fast stilling frå snarast
  • Vi har ledige helgestillingar for elevar, studentar og fagutdanna

Gjerne med vidareutdanning eller interesse for lindrande behandling, akutt sjukepleie og geriatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Helen Skulbørstad tlf. 41 53 49 16.

Furuhaugane Omsorgssenter , langtidsavdelinga

  • 2 x 50 % langtids vikariat for sjukepleiar med muligheit for fast tilsetting

Gjerne med vidareutdanning eller interesse for lindrande behandling, akutt sjukepleie og geriatri. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Elin Sørbotten tlf. 41 53 61 41.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist er 02.06.2014.