Skulestart Florø barneskole

Ledige stillingar: Omsorgstenesta

Flora  omsorgssenter 
 • 2 x 100 prosent fast sjuke- / vernepleiarstilling frå snarast
For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Janne Berstad tlf. 415 34 924 eller Edith Aarebrot Madsen tlf. 415 34 923.
 
Furuhaugane omsorgssenter
 • 100 prosent fast sjukepleiarstilling i 3-delt turnus frå snarast
 • 100 prosent langtidsvikariat i 3-delt turnus for helsefagarbeider

Dei som blir tilsett må pårekne å jobbe på begge avdelingar. For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Caroline Langedal tlf. 905 79 496 og Anja Korneliussen tlf. 415 34 915.

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer deg som er målretta og strukturert
 • Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
 • "Stå på vilje" og personleg eignaheit vil bli vektlagt
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Årsturnus
 • Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
 • Intern opplæring og månadlege fagøkter
 • Etisk refleksjon

Sjuke- / vernepleiarstudentar og helsefaglærlingar som blir ferdigutdanna i 2018 kan også søkje. Ved tilsetting må alle fremlegge politiattest.

Elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 22. juni 2018.