hamnebasseng langt

Ledige stillingar

Her finn du: ledige stillingar og elektronisk søknadssenter.


Les først:

 • Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP.
   
 • Flora kommune ønskjer å vere representativ for mangfaldet i befolkinga. Alle kvalifiserte kandidatar vert oppmoda om å søkje stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.
 • Søknadssenteret er ope for registrering mellom kl. 06.00 og 22.00 kvar dag.
 • Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt intervju.
   
 • Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dette vil søkjar bli informert om i forkant.
   
 • Søk godkjenning om utenlandsk utdanning elektronisk hjå NOKUT

OBS! Før du går vidare med registrering av personlege opplysningar må du sette deg inn i Flora kommune sitt personvernfråsegn for elektroniske søknadar.