Skulestart Florø barneskole

Ledige vikariat: Eikefjord barne- og ungdomsskule

Eikefjord barnehage- og ungdomsskule har to ledige vikariat:

  • 50% vikariat spes.ped.lærar frå og med 01.01.17 til og med 31.12.2017 på 1.-10. trinn.
  • 50% vikariat i SFO for fagarbeider/assistent frå og med 01.01.2017 til og med 31.12.2017

Med høve for større stillingsprosent i perioden. For meir informasjon kontakt Eikefjord skule v/ rektor Heidi Humlestøl Aasen på tlf. 57756262, eller e-post heidihumlestol.aasen@flora.kommune.no.

Søknadsfrist: 01. november 2016. Elektronisk søknadsskjema.