Seglbåt med jente

Leverandørstatistikk for Flora kommune

Flora kommune publiserer her oversikt over kva leverandørar vi handlar i frå, inkludert omsetning per år. Statistikken inneheld organisasjonsnummer, leverandørnamn og omsetning. Den er sortert frå størst til minst når det gjeld omsetning. 

For 2015 inneheld omsetninga utan kommunale føretak. Statistikken for 2016 inneheld omsetning inkludert kommunale føretak. 

Tal for 2017 vert lagt ut i mars/april 2018.