Ytteroyane

Leverandørstatistikk for Flora kommune

Flora kommune publiserer her oversikt over kva leverandørar vi handlar i frå, inkludert omsetning per år. Leverandørstatistikken inneheld organisasjonsnummer, leverandørnamn og omsetning. Den er sortert frå størst til minst når det gjeld omsetning. 

For 2015 inneheld omsetninga utan kommunale føretak. Statistikken for 2016 og 2017 inneheld omsetning inkludert kommunale føretak.