Lønsoppgåve

I 2019 er det lagt opp til at kvar einskilde tilsette hentar lønsoppgåva direkte frå fagsystemet Visma, under fana "Meg selv". Oppskrifta på dette finn du nedanfor.

Her vil også alle framtidige lønsslippar ligge. Lønsslippar vert difor ikkje lenger sendt ut per post.

5. februar 2019 Henrik Ulriksen