Ytterøyane fyr

Måling av isen på vatna i Florø 08.03.18

Flora brannvesen har i dag (torsdag 08.03.18) målt isen på Storevatnet, Litlevatnet og Svartevatnet. Resultatet av målingane finn du nedanfor:

  • Storevatnet:   15 cm (det er hol på ulike plassar rundt om kring på isen)
  • Litlevatnet:     13 cm
  • Svartevatnet: 13 cm

OBS. Ved paviljongen er det sett opp ei sperring som ein ber om vert respektert !
(Området innafor sperringa har ein tjukkelse på 10 cm, men sprekk opp grunna stor trafikk)

Vi oppmodar om å lese om sikkerheit før du ferdast på isen: