hamnebasseng langt

Manglande gatelys i Flora kommune

stormbildeGrunna regn og storm er gatelys ute av drift rundt om i  kommunen

Store nedbørsmengder og mykje vind den seinare tid har ført til mange linjebrudd.

Feila vert retta fortløpande, men det vil ta noke tid.