Seglbåt med jente

Manglar gatelys i sentrum

Under graving i Hans Blomgata er det blitt kabelbrot på ein strømkabel, dette medfører  at det manglar gatelysa i sentrum. 

Dette gjeld for Markegata, Hans Blomgata og sidegater til desse og Kinnvegen.

Det vert jobba med å utbetre feilen, og ein reknar med at dette vil vere i orden i løpet av dagen.