Båtar på hamna

Melding om vindmølleparkar på Guleslettene - framlegg til KU program.