Ytterøyane fyr

Mitt nabolag

Gjennom Mitt nabolag kan du som innbyggar opprette saker som vert handsama av Flora kommune. Her kan du rapportere eller sjå innspel frå innbyggjarane i Flora som gjeld til dømes manglande gatelys, hol i vegbana m.m.

Ver merksam på at meldingane ligg ute offentleg. Saker av sensitiv karakter må difor ikkje meldast her.
Flora kommune fjernar meldingar som inneheld sjikane av personar eller har innhald av upassande karakter.

Du må skrive fullt namn og fullstendig kontaktinformasjon dersom du ønskjer svar på meldinga du sender inn til oss.

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Veke 37 2017

Veke 34 2017

Veke 27 2017

Veke 26 2017