Skulestart

Ordføraren si side

Ola Teigen (Arbeidarpartiet) vart etter valet 2015 valt som ordførar i Flora kommune. Som ordførar leiar han møta i bystyret og formannskapet, og han er kommunen sin rettslege representant.