Båtar på hamna

Møte - Formannskapet som byggekomité 12.02.19

Møtedato: 12. februar 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17.00.

Saken kan du lese her.

Sakliste, formannskapet som byggekomité
Saknr. Tittel
006/19 Brandsøy skule og barnehage - godkjenning av kontrakt