Skulestart Florø barneskole

Møte i administrasjonsutvalet 05.10.2017

Møtedato: 05. oktober 2017.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, administrasjonsutvalet 05.10.17
Saknr. Tittel
012/17 Godkjenning av møtebok
013/17 Godtgjersleregulativ for ombods- og tillitsvalde i Flora kommune - justeringar
014/17 Sjukefråværet i Flora kommune 2. kvartal 2017