Båtar på hamna

Møte i administrasjonsutvalet 13.11.2017

Møtedato: 13. november 2017.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 12:00.

Sakliste, administrasjonsutvalet 13.11.17
Saknr. Tittel
018/17 Godkjenning av møtebok
019/17 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018 - 2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune

Orienteringssaker utsett frå førre møte kjem i tillegg.